Historia Ashtanga Jogi

Historia Ashtanga Jogi w wielkim skrócie.

Ashtanga Joga [Ashtanga Vinyasa Yoga, Ashtanga Joga, Astanga Joga, Asztanga Joga] – to jak podają źródła, starożytny system jogi, który spisany został przez Rishiego Vamana w księdze  Joga Korunta.

Współczesnemu światu system ten przekazał Sri Tirumalai Krishnamacharya, który przez ponad siedem lat pobierał nauki od swojego mistrza Ramanamohana Brahmacharii w Tybecie u podnóża świętej Góry Kailash. Mistrz przekazał mu zarówno wiedzę na temat systemu praktyki asan, jak i wiedzę filozoficzną zawartą w traktacie Jogasutry Patanjalego.

Sri Tirumalai Krishnamacharya studiował również ajurwedę – starożytny system medycyny indyjskiej, sanskryt oraz teksty i rytuały wedyjskie, w tym opanował sześć ortodoksyjnych indyjskich systemów filozoficznych: wedantę – niedualistyczną metafizykę, mimansę – filozofię rytuałów, wajsieszikę – filozofię naturalistyczna, sankhję – filozofię dualistyczną i i njaję – wedyjski system logiczny oraz tradycję mistyczną jogi. Przez całe swoje życie zajmował się badaniem wpływu asan na zdrowie i popularyzowaniem tego, zapomnianego w Indiach systemu. Było to możliwe dzięki przychylności Maharadży miasta Mysore, który otworzył w swoim pałacu szkołę jogi i finansował badania.

Kontynuatorzy tradycji Ashtanga Jogi.

Do najważniejszych uczniów Krishnamacharii należeli: K. Pattabhi Jois, BNS Iyengar, Indra Dewi, BKS Iyengar oraz jego syn TKV Desikachar. Najstarszemu i najbardziej doświadczonemu z nich – Sri K. Pattabhi Joisowi – Krishnamacharia powierzył kontynuowanie linii przekazu i nauczanie systemu Ashtanga Joga w mieście Mysore. Obecnie linię przekazu kontynuuje jego wnuk – R. Sharat Jois, który naucza w Sri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, znajdującym się nadal w mieście Mysore w Indiach.

Jest to bardzo ogólny zarys historyczny. W rzeczywistości nie ma jednoznacznych źródeł, które spójnie przedstawiałyby historię powstania tego systemu. Jest wielce prawdopodobne, że Krishnamacharya inspirował się zarówno starożytnymi przekazami, jak i bardziej współczesnymi metodami, jak zapasami, gimnastyką, a nawet treningiem wojskowym, tak aby stworzyć praktykę, która uczyni ciało silnym, zdrowym i odpornym na choroby. Jedno jest pewne, spędził życie studiując i praktykując sposoby leczenia chorób poprzez zastosowanie oddechu, mantr i ćwiczeń fizycznych, a praktyka asan w tym systemie ma moc uzdrawiającą 🙂

Źródła:

www.kpjayi.org Sri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute

Pattabhi Jois Sri K., Yoga Mala, North Point Press, New York 2002.

Sjoman N.E., The Yoga Tradition if the Mysore Palace, Abhinav Publications, New Delhi 1996.

Maehle G., Ashtanga Yoga. Practice & Philosophy, New World Library, California 2007.

Desikachar T.K.V., W sercu jogi. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

Dodaj komentarz