Filozofia Ashtanga Jogi

Filozoficzne podstawy systemu Ashtanga Joga

Filozofia Ashtanga Jogi zawarta jest w samym słowie ashtanga, które oznacza w sanskrycie „osiem gałęzi” i odnosi się do ośmiostopniowej ścieżki prowadzącej do duchowej wolności. Ta ośmiostopniowa ścieżka rozwoju opisana została w traktacie Jogasutry Patanjalego, który prawdopodobnie powstał około II wieku n.e., ale niektórzy badacze wskazują, że powstały już kilka wieków wcześniej.  Ta ośmiostopniowa ścieżka pokazuje, że w systemie tym ważna jest nie tylko praktyka asan, ale tak samo oddech stosowany podczas ich praktyki, koncentracja podczas praktyki, medytacja, jak również zdolność do kontroli zmysłów, uwolnienia się od przywiązania, oraz także odpowiedni stosunek do świata i siebie samego. 

Filozofia Ashtanga Jogi w ośmiostopniowej ścieżce:

1. Yamy – nakazy moralne stosowane w stosunku do świata i innych ludzi;
2. Niyamy – nakazy moralne stosowane w stosunku do siebie samego;
3. Asany praktyka pozycji jogi;
4. Pranayamapraktyki oddechowe;
5. Pratyahara zdolność do kontroli swoich zmysłów;
6. Dharana zdolność koncentracji;
7. Dhyana medytacja;
8. Samadhi ostatni szczebel rozwoju czyli boska jedność – całkowite wyzwolenie.

Dodaj komentarz