Metodologia AcroYogi

Metodologia AcroYogi zawiera trzy podstawowe elementy:

Solar Practice – praktyka słoneczna – to energetyczna praktyka budująca siłę, wytrzymałość i zaufanie do siebie samego oraz do siebie nawzajem. Jej podstawą są pozycje jogowo-akrobatyczne, często pozycje balansowe i pozycje odwrócone, oraz przejścia pomiędzy nimi. Akrobacje te wykonywane są zespołach trzyosobowych, w których jedna osoba jest bazą, druga – osobą latającą, a trzecia jest pomocnikiem, który pilnuje bezpieczeństwa podczas praktyki, chroniąc przed ewentualnymi upadkami. Ta praktyka silnie buduje poczucie wspólnoty, ponieważ bezpieczeństwo zależne jest od wszystkich trzech uczestniczących w niej osób. Dzięki przebywaniu w wysoko w powietrzu, w różnych konfiguracjach, praktyka ta nazywana jest „lataniem”. Pewnie dlatego, że tak, jak prawdziwe latanie pozwala poczuć fundamentalną, dziecięcą radość z życia.

acroyoga

Lunar Practice – praktyka księżycowa – to łagodna praktyka, budująca poczucie więzi i rozwijająca umiejętność dawania i brania. Zazwyczaj jest podziękowaniem za wspólną praktykę słoneczną. Jest to latanie terapeutyczne, w którym jedna osoba jest bazą, a druga „lata” leżąc luźno na jej nogach i rozciągając przy użyciu siły grawitacji. W celu dodatkowej regeneracji po wspólnym „lataniu” osoby praktykujące wykonują sobie nawzajem masaż przy wykorzystaniu technik masażu tajskiego.

acroyoga

– Yogic Practices  – praktyka jogi –  to praktyka budująca świadomość oddechu, umiejętność skupienia i wyciszenia. Jej elementami są ćwiczenia oddechowe i śpiewanie mantr, ale to przede wszystkim jogiczne nastawienie do życia, które opiera się na zaufaniu, akceptacji oraz wdzięczności, wobec wszystkich i wszystkiego, co nas otacza.

Metodologia AcroYogi jest oparta na działaniu we wspólnocie. Dzięki niej uczymy się współpracować, aby wspólnie osiągać nowe cele. Uczymy się komunikacji, akceptacji, zdolności do dawania i brania, otwarcia na dotyk oraz okazywania miłości i wdzięczności wszystkim dookoła. AcroYoga uczy zarówno wspólnej pracy, jak i wspólnego świętowania sukcesów, dlatego też buduje silne poczucie więzi pomiędzy uczestnikami, ale przede wszystkim, to jest niezwykle ekscytującą zabawą 🙂

Dodaj komentarz