Ashtanga Joga – mantra

opening-sanskritOM

vande gurunam charanaravinde
sandarsita svatmasukhava bodhe
nihsreyase jangalikayamane
samsara halahala mohasantyai

abahu purusakaram
sankhacakrasi dharinam
sahasra sirasam svetam
pranamami patanjalim

OM

 

Każdą praktykę w systemie ashtanga joga zaczynamy od wyśpiewania lub wypowiedzenia mantry, która jest inwokacją skierowaną do naszych duchowych przewodników. Prosimy w niej o wsparcie na naszej ścieżce rozwoju duchowego.

Vande Gurunam Charanaravinde

Vande – oddaję cześć
Gurunam – moim duchowym przewodnikom
Charanaravinde – składając pokłon ich lotosowym stopom

W tych słowach oddajemy cześć swoim duchowym przewodnikom zwracając się do nich z prośbą o natchnienie podczas praktyki. Zależnie od tego w co wierzymy, mogą to być postacie przewodników, albo praktyka jogi sama w sobie.

 

Sandarsita Svatma Sukhava Bodhe

Sandarshita – odkrywający
Svatma – prawdziwą naturę Jaźni
Sukava – szczęście
Bodhe – wiedza

W tych słowach wyrażamy przekonanie, że dzięki praktyce jogi odkrywamy swoją prawdziwą naturę, a więc jesteśmy szczęśliwi zachowując spokój i równowagę.

 

Nih Sreyase Jangalikayamane

Nih Sreyase – bez porównania
Jangalikayamane – uzdrawiająca praktyka

Tymi słowami wyrażamy przekonanie, że praktyka jogi ma niezwykłą moc uzdrawiania na wielu poziomach, zarówno fizycznych, jak i psychicznych.

 

Samsara Halahala Mohasantyai

Samsara – ponowne odradzanie się w ziemskiej egzystencji
Halahala – trucizna
Mohashantyai – uwolnienie od iluzji

Tymi słowami wyrażamy przekonanie, że praktyka jogi pomaga nam uwolnić się od życia w cierpieniu i iluzji.

 

Abahu Purusakaram

Abahu – ciało człowieka
Purushakaram – boska natura

Tymi słowami deklarujemy zrozumienie, że ciało i duch to jedność, bo ciało jest świątynią ducha, który ma boską naturę.

 

Sankhacakrasi Dharinam

Shankhacakrsi – koncha – boski dźwięk, krąg światła – nieskończoność czasu
Dharinam – miecz dyskryminacji

Tymi słowami wyrażamy przekonanie, że dzięki praktyce zyskujemy uważność umysłu i zdolność do pozostawania tu i teraz, oraz zdolność do odcinania się od zamętu umysłu i dostrzegania rzeczy takimi, jakie są.

 

Sahasra Sirasam Svetam

Sahasra – tysiąc
Sirasam – głowy
Svetam – świetliście biały

Tymi słowami wyrażamy zrozumienie, że chociaż wszyscy jesteśmy różni, to tak na prawdę jesteśmy jednością, i że choć mamy różne ścieżki, to tak na prawdę mamy jeden wspólny cel podróży.

 

Pranamami Patanjalim

Pranamami – pokłon
Patanjalim
 – Patanjalemu

Tymi słowami składamy pokłon Patanjalemu, który przekazał nam praktykę jogi.

Dodaj komentarz