Buddyzm Indii

Religią powszechnie dominującą w Indiach jest Hinduizm, ale i buddyzm Indii ma swoją kolebkę. Kolebką buddyzmu jest Ladakh, który jest dawnym królestwem buddyjskim, leżącym wysoko w Himalajach. Kulturowo zbliżony jest do Tybetu, więc obecnie znajduje w nim schronienie wielu tybetańskich uchodźców. Można w nim podziwiać klasztory buddyjskie, z różnych okresów rozwoju buddyzmu, położone pośród bajkowych, górskich krajobrazów. Księżycowy pejzaż Himalajów i barwność wystroju klasztorów buddyjskich powoduje, że wrażenia i wspomnienia z odwiedzin tej krainy pozostają prawdziwie nieziemskie.

Dodaj komentarz